Rijsenhout juni 2020


Naam onderneming: Body Energy Balancing
Vestigingsadres: Rijshornstraat 16, 1435 HD Rijsenhout
Emailadres: info@bodyenergybalancing.nl
KvK nummer: 77821181

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, product, dienst en op elke tot stand gekomen overeenkomst met Body Energy Balancing.
 2. Producten en/of diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn en blijven de eigendom van Body Energy Balancing tot de volledige betaling van de hoofdsom is verricht.
 3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft onder bepaalde voorwaarden, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 4. Het is niet toegestaan Body Energy Balancing producten en/of diensten en/of de informatie voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 5. Elk aanbod, product, dienst van Body Energy Balancing wordt informatief en educatief aangeboden en is niet bedoeld als vervanging van behandeling door een huisarts of specialist.
 6. Body Energy Balancing kan op geen enkele wijze en onder geen omstandigheid aansprakelijk worden gehouden voor keuzes en/of resultaten van de afnemer/consument.
 7. In het aanbod van Body Energy Balancing, staan geen garanties of beloftes voor specifieke resultaten.
 8. Body Energy Balancing heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering van diensten en/of producten af te zien, alsmede ook de prijzen en inhoud van de producten en/of diensten te wijzigen.
 9. Body Energy Balancing kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer/consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 10. Body Energy Balancing hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht.
 12. Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze algemene voorwaarden of onze producten of diensten kunt u terecht op info@bodyenergybalancing.nl.

Lees ook het Body Energy Balancing beleid inzake privacy.