Body Energy Balancing met K.v.K nummer 77821181 gevestigd te Rijsenhout, Rijshornstraat 16, verzorgt diensten en/of producten met betrekking tot energetische behandelingen.

Body Energy Balancing kan persoonsgegevens verwerken, doordat er gebruik gemaakt wordt van de diensten en/of producten van Body Energy Balancing, en/of omdat deze bij het invullen van het contactformulier op de website aan Body Energy Balancing verstrekt zijn. Body Energy Balancing kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • IP-adres

WAAROM BODY ENERGY BALANCING GEGEVENS NODIG HEEFT

Body Energy Balancing verwerkt persoonsgegevens om schriftelijk (per e-mail) of telefonisch te benaderen.

HOE LANG GEGEVENS BEWAART BLIJVEN

Body Energy Balancing bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. De gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Body Energy Balancing verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Body Energy Balancing worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van de computer van de bezoeker van de website en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Body Energy Balancing gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

BEVEILIGEN

Body Energy Balancing neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Body Energy Balancing maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat de persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Body Energy Balancing verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Body Energy Balancing op via info@bodyenergybalancing.nl.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bodyenergybalancing.nl. Body Energy Balancing zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.